AKADEMIA DOBRYCH MANIER

W projekcie wychowawczym pod nazwą ,,Akademia Dobrych Manier”, zrealizowanym od listopada 2013 roku do maja 2014 roku, udział wzięli uczniowie, rodzice i  nauczyciele. Samorząd uczniowski inicjował działania, w które angażowali się uczniowie wspierani przez rodziców, zaś nauczyciele pełnili rolę opiekunów (tutorów). Na stronie www.sp3.police.pl na bieżąco umieszczano informacje o podejmowanych działaniach. Podczas realizacji projektu współpracowaliśmy z Miejskim Ośrodkiem…

Czytaj dalej

SZKOLNE DEBATY NOWĄ PRZESTRZENIĄ DO WSPÓŁPRACY

W naszym gimnazjum wprowadzono debaty jako stały element współpracy, współdziałania i porozumienia pomiędzy wszystkimi podmiotami społeczności szkolnej, jak również w obrębie każdego z nich. Celem debat było wypracowanie sposobów identyfikacji potrzeb w zakresie codziennego funkcjonowania naszej szkoły. W pierwszej kolejności zdecydowano się na wspólne wypra-cowanie zmian statutu szkoły w zakresie: korzystania z telefonów komórkowych; większej…

Czytaj dalej

ZMIANY W NASZEJ STOŁÓWCE SZKOLNEJ

Zmiany w naszej stołówce szkolnej dotyczyły jakości posiłków oraz sposobu ich wydawania. Zgłoszone działanie odpowiadało na postulaty uczniów i rodziców. Zostały one zidentyfikowane podczas debat, przeprowadzonych wśród uczniów, rodziców i nauczycieli. Dodatkowo przeprowadzone zostały ankiety. DO KOGO DOBRA PRAKTYKA JEST SKIEROWANA? KTO MOŻE REALIZOWAĆ DOBRĄ PRAKTYKĘ? Dobra praktyka może być skierowana do wszystkich typów szkół,…

Czytaj dalej

„JESIENNY BAL” – TWORZENIE „KONCEPCJI PRACY PRZEDSZKOLA”

Przeprowadzając ewaluację wewnętrzną dotyczącą pierwszego wymagania określonego w rozporządzeniu o nadzorze pedagogicznym – „Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci” – opracowano wniosek końcowy, który zakładał modyfikację „Koncepcji pracy przedszkola na lata 2014–2017” oraz udział rodziców w jej tworzeniu. Przeprowadzono wywiady wśród wszystkich rodziców: 80% badanych respondentów wypowiedziało się za chęcią i czynnym udziałem w…

Czytaj dalej

NOWATORSKIE SPOTKANIE Z RODZICAMI

Do Przedszkola nr 35 w Koszalinie uczęszcza ogółem 140 dzieci podzielonych na pięć grup wiekowych. Wiosną 2014 roku w każdej z nich zostały przeprowadzone nowatorskie spotkania prowadzone przez nauczycieli oraz dwoje chętnych rodziców (tzw. „aktywnych rodziców”). Spotkania zostały poprzedzone indywidualnymi kontaktami nauczycieli z aktywnymi rodzicami, podczas których ustalono wszelkie szczegóły: termin, formę zaproszeń rodziców, przebieg…

Czytaj dalej