SZKOLNY OŚRODEK KULTURY SOK

Szkolny Ośrodek Kultury SOK to nowe miejsce w podziemiach budynku szkoły: świetlica dla uczniów Społecznego Gimnazjum Ad Astra. Stworzyliśmy miejsce, które jest przestrzenią do: spotkań z ciekawymi ludźmi, zapraszanymi z inicjatywy rodziców, uczniów i nauczycieli; spotkań z rodzicami, którzy będą opowiadać o swoich zawodach w ramach cyklu spotkań „Dlaczego warto zostać………? (lekarzem, policjantem, naukowcem, informatykiem); warsztatów,…

Czytaj dalej

UCZNIOWSKA BAZA DOWODZENIA

Mając na uwadze potrzeby uczniów, dla których szkoła to „drugi dom”, postanowiliśmy wspólnie urządzić pokój, nazwany UCZNIOWSKĄ BAZĄ DOWODZENIA. Planowanie, kosztorys oraz podział obowiązków to pierwsze działania podjęte dla uzyskania wyznaczonego celu. Potem przyszedł czas na konkrety. Sala, którą do użytku oddał uczniom dyrektor, była w złym stanie. Prace rozpoczęliśmy od wynoszenia starych ławek i…

Czytaj dalej

„STOP Z HAŁASEM ZAWSZE, NIE TYLKO CZASEM” – NASZ SPOSÓB NA CIEKAWE PRZERWY

W marcu odbyła się debata uczniów, rodziców i nauczycieli na temat „Co powinno się zmienić, aby zarówno uczniowie, jak i rodzice chcieli angażować się w życie szkoły, byli aktywni, mieli poczucie wpływu i dobrze się czuli w naszej szkole?” Podczas debaty odpowiadano na pytania: Co nam w szkole przeszkadza? W jakiej szkole chcielibyśmy się uczyć,…

Czytaj dalej

REMONTUJEMY, MALUJEMY, WIĘC W BAJKOWEJ STOŁÓWCE SMACZNIE I PRZYJEMNIE JEMY!

Szkoła Podstawowa w Rychnowach jest małą, wiejską szkołą, która spełnia nie tylko zadania edukacyjne, ale inicjuje i wspiera działania uczniów. Jest też miejscem spotkań mieszkańców wsi, organizacji wydarzeń kulturalnych i sportowych. Uczęszcza do niej 251 uczniów z różnych miejscowości położonych na terenie gminy Człuchów. Możemy zatem powiedzieć, że pełni bardzo ważną funkcję w środowisku lokalnym. Od…

Czytaj dalej

OPERACJA „SERCE”

Działania dotyczą przestrzeni szkoły – korytarzy – przyjaznego miejsca dla uczniów. Przedmiotem współpracy miało być zaprojektowanie i przygotowanie SIEDZISK z europalet, TOTEMU oraz przysposobienie POMIESZCZENIA po byłej szatni na miejsce spotkań rady rodziców, samorządu uczniowskiego, rodziców z nauczycielami. DO KOGO DOBRA PRAKTYKA JEST SKIEROWANA? KTO MOŻE REALIZOWAĆ DOBRĄ PRAKTYKĘ? Praktyka może być skierowana do wszystkich…

Czytaj dalej