„ZIELONA KLASA” I „FITNESS”

Celem naszego działania było stworzenie planu zagospodarowania terenu boiska szkolnego. W związku z tym w czerwcu 2014 roku w naszej szkole odbyły się debaty w każdej społeczności szkolnej – uczniów, rodziców, nauczycieli. Chodziło nam o znalezienie odpowiedzi na pytanie: co powinno się zmienić, żeby zarówno uczniowie, jak i rodzice chcieli się angażować w życie szkoły,…

Czytaj dalej

DEBATA O ORGANIZACJI PRACY PIELĘGNIARKI

18 XI 2013 r. w SP nr 13 w Starachowicach odbyła się wspólna debata uczniów dwóch sąsiadujących ze sobą szkół – Gimnazjum nr 4 im. Polskich Noblistów oraz Szkoły Podstawowej nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego. W debacie rolę ekspertów pełnili dyrektorzy obydwu szkół oraz opiekunowie samorządów uczniowskich. Tematem debaty było usprawnienie pracy pielęgniarki szkolnej przez…

Czytaj dalej

SALA CISZY

Uczniowie skarżyli się, że brakuje im miejsca, w którym mogliby w ciszy spędzać przerwy. Problem ten został potwierdzony podczas debaty poświęconej potrzebom uczniów. Postanowiono zorganizować „salę ciszy”. Wykorzystano na ten cel jedną z pracowni, która po dzwonku na lekcje wraca do swojej normalnej funkcji.Samorząd uczniowski opracował regulamin korzystania z sali. Został on przedstawiony i przedyskutowany…

Czytaj dalej

SZATNIA

Gimnazjaliści w ankietach i rozmowach z samorządem i dorosłymi skarżyli się na problem w organizacji szatni. Panował w niej chaos, z powodu którego uczniowie spóźniali się na lekcje i na autobus. Zdecydowano o wprowadzeniu zmian w organizacji szatni. Grupa uczniów, nauczycieli i rodziców wypracowała nowe zasady. Każda klasa ma dyżur w szatni w danym tygodniu….

Czytaj dalej

CAFE WAWELSKA

Na podstawie rozmów z uczniami i rodzicami, a także wyników ankiety, ustalono, że konieczny jest remont sklepiku szkolnego. Postanowiono stworzyć przyjemną kawiarenkę, w której podawane będzie zdrowe jedzenie.Na początku wybrano zespół do spraw kawiarenki i sklepiku. Wykonany został projekt architektoniczny przebudowy sklepiku i urządzenia kawiarenki. Zorganizowano zbiórki pieniędzy: loterię, kiermasz, nawiązano kontakt z Fundacją Kościuszkowską…

Czytaj dalej