SZKOLNA RADA MEDIATORÓW

Powołaliśmy w szkole Radę Mediatorów, złożoną z uczniów i nauczycieli, której głównym zadaniem jest rozwiązywanie konfliktów, jakie mogą się pojawić wśród uczniów lub między uczniami i nauczycielami. Rada jest wybierana przez uczniów na roczną kadencję. Została stworzona z inicjatywy uczniów i rodziców. Dzięki Radzie Mediatorów uczniowie nauczyli się podstaw mediacji, rozwiązywania problemów, szanowania werdyktów. Rada […]

WIZERUNEK UCZNIA – WSPÓLNA SPRAWA

W ramach współpracy uczniów, rodziców i nauczycieli stworzyliśmy zasady dotyczące wizerunku ucznia naszej szkoły. Powstał dokument, który wyraźnie wskazuje, w jakim stroju powinien przychodzić do szkoły uczeń na co dzień, a jak powinien się ubrać na uroczystości szkolne, a także jaki makijaż i jakie fryzury są w szkole dozwolone. Działanie nasze odpowiadało na potrzeby uczniów […]

#WSPÓŁPRACA #HERBATKA PRACODAWCY GIMNAZJALISTOM

W ramach projektu „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły” nasz zespół RUN, czyli rodzice, uczniowie i nauczyciele, wdrożył w szkole wiele cennych praktyk. Już sama nazwa naszego działania okazała się być ogniwem łączącym przynajmniej dwa pokolenia, a na pewno trzy grupy społecznościowe szkoły. Taki niby nieważny, do tej pory nieistotny dla nas znak […]

DOBRA KOMUNIKACJA SPRZYJA INNOWACJOM!

Dobra praktyka współpracy w naszej szkole, I LO im. A. Mickiewicza w Węgrowie, została zainicjowana w związku z głosem, który niezależnie wypłynął z trzech debat podmiotów szkoły RUN (rodzice, uczniowie, nauczyciele), dotyczących poprawy wymiany informacji pomiędzy nimi. Zarówno rodzice, uczniowie, jak i nauczyciele zauważyli, że w usprawnieniu przepływu informacji pomogłaby m.in. regularnie aktualizowana i estetyczna […]

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY „KOSTKA OLIMPIJCZYKA”

Hasłem przewodnim naszej szkoły jest „Szczęśliwe dziecko w domu i szkole”. Każdego dnia w naszej pracy kierujemy się tą dewizą i staramy się wspólnie z rodzicami sprawiać, by dzieci były szczęśliwe zarówno w domu, jak i w szkole, bo to przekłada się na lepsze ich funkcjo-nowanie i na szczęśliwe dzieciństwo. Istotą naszego działania było stworzenie Programu […]