„DWÓJKA” JEST EKO

„Dwójka” jest eko – zbieramy surowce wtórne (makulaturę, puszki aluminiowe, butelki PET) oraz zakrętki. Istotą działania jest rozbudzenie wrażliwości ekologicznej uczniów, rodziców i mieszkańców osiedla, integracja środowiska, zgromadzenie funduszy na koncie rady rodziców, coroczne wyposażanie kolejnych […]

MŁODY AKTYWISTA

Wybory do samorządu uczniowskiego przedstawicieli klas I-III pod hasłem ,,Młody Aktywista’’ w Szkole Podstawowej w Karlinie zostały przeprowadzone w celu aktywnego zaangażowania uczniów klas młodszych (I, II, III) w działalność samorządową, zgodnie z zasadami demokracji. Działanie […]