MŁODZIEŻOWA RADA SZKOŁY

Młodzieżowa Rada przy Prezydium Rady Rodziców VI Liceum Ogólnokształcącego w Koszalinie została powołana w październiku 2014 roku. Głównym celem powołania rady było zintegrowanie zespołów uczniowskich i rodziców, a tym samym zintegrowanie całej społeczności szkolnej na rzecz poprawienia współpracy i przepływu informacji oraz wypracowanie umiejętności podejmowania decyzji w sposób demokratyczny. DO KOGO DOBRA PRAKTYKA JEST SKIEROWANA?…

Czytaj dalej

„GRUPA WSPÓŁPRACY”

„Grupa Współpracy” składa się z przedstawicieli wszystkich środowisk szkolnych – rodziców, uczniów i nauczycieli (RUN). Każda grupa ma czterech przedstawicieli, wybieranych w ramach swoich środowisk, zgodnie z zapisami w swoim regulaminie. Spotkania odbywają się raz na dwa tygodnie. Grupa ma służyć jako organ rozwiązujący problemy, zgłaszane przez przedstawicieli wszystkich trzech środowisk, a swoje stanowisko wyraża głównie…

Czytaj dalej

„DWÓJKA” JEST EKO

„Dwójka” jest eko – zbieramy surowce wtórne (makulaturę, puszki aluminiowe, butelki PET) oraz zakrętki. Istotą działania jest rozbudzenie wrażliwości ekologicznej uczniów, rodziców i mieszkańców osiedla, integracja środowiska, zgromadzenie funduszy na koncie rady rodziców, coroczne wyposażanie kolejnych czterech klas w komplety indywidualnych metalowych szafek, dofinansowanie zakupów i remontów, mających bezpośredni wpływ na modernizację szkoły, poprawę warunków pracy i…

Czytaj dalej

MŁODY AKTYWISTA 2022

Wybory do samorządu uczniowskiego przedstawicieli klas I-III pod hasłem ,,Młody Aktywista’’ w Szkole Podstawowej w Karlinie zostały przeprowadzone w celu aktywnego zaangażowania uczniów klas młodszych (I, II, III) w działalność samorządową, zgodnie z zasadami demokracji. Działanie miało na celu przyczynić się do tego, by czas pobytu w szkole był dla uczniów doświadczeniem aktywności obywatelskiej i społecznej….

Czytaj dalej

SPECJALNY NUMER GAZETKI SZKOLNEJ

Uczniowie liceum przygotowują na początku roku szkolnego specjalny numer gazetki – Obczajacz. Starsi koledzy przedstawiają w nim zasady funkcjonowania szkoły oraz umieszczają mapę budynku. Informują, jak w szkole ciekawie spędzić czas i rozwijać swoje zainteresowania. sprawdź Proslimin

Czytaj dalej